Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su nadležnosti gospodarske inspekcije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje su nadležnosti gospodarske inspekcije?

Inspektori Gospodarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske vrše nadzor u području primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i pružanje usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, te drugih obrtničkih djelatnosti sukladno Zakonu o obrtu, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog tijela.

Gospodarski inspektori kontroliraju cijene proizvoda i usluga, naknade, pristojbe, pretplate i druge slične naknade koje se zaračunavaju po propisu, stavljanje na tržište roba iz robnih zaliha, obavljanje prijava i odjava turista te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe, provođenje zaštite potrošača, tehničke zahtjeve za proizvode, postupke ocjene sukladnosti s propisanim zahtjevima, zahtjeve za opću sigurnost proizvoda, isprave o sukladnosti, isprave koje moraju imati proizvodi, obavijesti o proizvodu (deklaracije), označavanje, reklamiranje, prezentiranje, obilježavanje i pakiranje proizvoda, madziru kakvoću proizvoda, valjanost žigova i isprava o ispravnosti mjerila te ispunjavanje mjeriteljskih zahtjeva, uporabu mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu roba, promet i reproduciranje (umnožavanje) glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosaču zvuka i slike, računalnih programa i knjiga, zaštitu industrijskog dizajna i žigova, korištenje oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, korištenje oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, promet proizvoda izrađenih prema zaštićenom izumu, ako posebnim propisom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave.

Osim navedenog, gospodarski inspektori provode nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, predmet poslovanja, sjedište i tvrtka) te provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.