Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko obavlja nadzor plaćanja poreza?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko obavlja nadzor plaćanja poreza?

Nadzor plaćanja poreza ovavlja Porezna uprava kao organizacijska jedinica u sastavu Ministarstva financija.

Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza
 • utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava
 • utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • provođenje inspekcijskog nadzora
 • provođenje ovrhe radi naplate poreza
 • podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka
 • vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa
 • davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima
 • međunarodnu pravnu pomoć u poreznim stvarima
 • proučavanje poreznih sustava i suradnju s poreznim tijelima drugih država
 • praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza
 • izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
 • izgradnju i korištenje poreznog informacijskog sustava
 • davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara
 • izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću
 • provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima
 • provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje je u postupku financijskog nadzora utvrdila Financijska policija.

Porezna uprava obavlja i poslove koji se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja, te na podnošenje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa.

U sastavu Ministarstva financija djeluje i Financijska policija čije su ovlasti:

 • provođenje financisjkog nadzora radi snaženja financijske discipline proračunskih obveznika,
 • suzbijanje neslužbenog gospodarstva, odnosno sive ekonomije,
 • sprečavanje izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza u cilju ostvarivanja proračunskih prihoda.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.