Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što treba sadržavati prijava Sudu časti, na koju se adresu dostavlja i u koliko primjeraka?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što treba sadržavati prijava Sudu časti, na koju se adresu dostavlja i u koliko primjeraka?

Prijava sudu časti HOK-a mora sadržavati:

  1. naznaku da se podnosi Sudu časti HOK-a i adresu: Zagreb, Ilica 49/II.
  2. podatke o prijavljenom: ime i prezime, tvrtka (naziv) obrta, sjedište radnje.
  3. podatke o podnositelju prijave: ime i prezime, adresa, (tel.).
  4. kratak opis povrede dobrih poslovnih običaja radi koje se prijava podnosi.
  5. podatke o vremenu kada se povreda dogodila (mjesec i godina).
  6. isprave kojima se dokazuju navodi iz prijave (ugovori, računi, potvrde, ponude).
  7. podatke o svjedocima (ime, prezime, adresa) koji mogu potvrditi navode iz prijave ukoliko ne postoje drugi dokazi.
  8. podatak o tome je li radi rješavanja nastalog spora pokrenut postupak pred redovnim sudom ili je već redovni sud donio presudu.
  9. datum sastavljanja i potpis podnositelja.

Prijava i svi prilozi podnose se u najmanje 2 primjerka.

Prijava se ne može podnijeti e-mailom.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.