Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje potvrde Suda časti HOK-e radi ishođenja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje potvrde Suda časti HOK-e radi ishođenja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

TVRTKA OBRTA:

_______________________________
Ime i prezime vlasnika/vlasnice obrta

_______________________________
Naziv obrta

_______________________________
Adresa sjedišta obrta
Sudu časti
Hrvatske obrtničke komore
Ilica 49/II
10 000 Zagreb

Predmet: Zahtjev za izdavanje potvrde Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Molim Naslov da mi izda potvrdu da mi nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, kao ni mjera Prijedlog za prestanak obrta po sili zakona.

Navedena potvrda potrebna mi je za ishođenje licencije za obavljanje djelatnosti javnog

□ domaćeg cestovnog prijevoza robe i/ili putnika

□ međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika

____________________________

Potpis i žig
podnositelja/podnositeljice zahtjeva

Napomena:
Na obrascu zahtjeva molimo označiti u koju se svrhu traži izdavanje potvrde. Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na gornju adresu, kao i fax-om na br. 01/48-46-610. Informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u svakoj područnoj obrtničkoj komori i udruženju obrtnika (http://www.hok.hr/cro/adresar_pok_uo).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.