Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ogledni primjer zahtjeva za izdavanje potvrde Suda časti HOK-e o dobrom ugledu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ogledni primjer zahtjeva za izdavanje potvrde Suda časti HOK-e o dobrom ugledu

______________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

TVRTKA OBRTA:

______________________________
Ime i prezime vlasnika/vlasnice obrta

______________________________
Naziv obrta

______________________________
Adresa sjedišta obrta
Sudu časti
Hrvatske obrtničke komore
Ilica 49/II
10 000 Zagreb

Predmet: Zahtjev za izdavanje potvrde o dobrom ugledu

Molim Naslov da mi izda potvrdu o dobrom ugledu kojom potvrđuje da mi nije izrečena mjera Suda časti Hrvatske obrtničke komore u obavljanju obrta.

Navedena potvrda potrebna mi je:

□ kao prilog ponudbenoj dokumentaciji u cilju sklapanja poslovnog ugovora

□ radi prijave za nadmetanje u postupku javne nabave

□ ostalo: __________________________________________________________

____________________________

Potpis i žig
podnositelja/podnositeljice zahtjeva

Napomena:
Na obrascu zahtjeva molimo označiti, odnosno upisati u koju se svrhu traži izdavanje potvrde. Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na gornju adresu, kao i fax-om na br. 01/48-46-610. Informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u svakoj područnoj obrtničkoj komori i udruženju obrtnika (http://www.hok.hr/cro/adresar_pok_uo).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.