Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Može li Sud časti uputiti stručnu osobu (vještaka) koja će izvršiti pregled i procjenu radova?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Može li Sud časti uputiti stručnu osobu (vještaka) koja će izvršiti pregled i procjenu radova?

Sud na prijedlog stranke može odrediti izvođenje dokaza vještačenjem, ili može stranku uputititi da se neke činjenice ne mogu dokazati na drugačiji način osim vještačenjem, u kojem slučaju stranka odlučuje hoće li snositi trošak istog.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.