Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Izdavanje potvrde Suda časti HOK-a o dobrom ugledu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Izdavanje potvrde Suda časti HOK-a o dobrom ugledu

Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar mjera izrečenih pravomoćnim presudama Suda.

Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra (čl. 29 Pravilnika Suda časti HOK-a).

Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog domaćeg i/ili međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika.

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faksom na broj 01/48-46-610.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.