Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koju školu moram imati da se mogu prijaviti na ispit o stručnoj osposobljenosti za javni cestovni prijevoz?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koju školu moram imati da se mogu prijaviti na ispit o stručnoj osposobljenosti za javni cestovni prijevoz?

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06) nije predviđena nikakva obaveza vezana za školsku spremu i prijavu ispita, dakle ispit mogu prijaviti sve osobe.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.