Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako izgleda majstorski ispit?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako izgleda majstorski ispit?

Majstorski ispit polaže se prema programu polaganja majstorskog ispita koji donosi nadležni ministar. Ispit se sastoji od četiri dijela:

  • izrade praktične zadaće i/ili radne probe,
  • provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu,
  • provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama,
  • osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika.

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik izrađuje jedan ili više predmeta odnosno obavlja uslugu koju mu odredi ispitna komisija, ako je to propisano programom majstorskog ispita.

Nakon uspješno položenog praktičnog dijela majstorskog ispita ispitanik može pristupiti ostalim dijelovima ispita.

Ako ispitanik ne položi praktični dio majstorskog ispita, upućuje se na ponavljanje u idućem ispitnom roku uz obvezatno zadavanje nove zadaće za izradu praktičnog rada i/ili nove radne probe.

Stručno-teorijski dio majstorskog ispita, dio ispita iz područja gospodarstva i pravnih propisa te dio ispita iz osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika polažu se pismeno.

Na praktičnom dijelu ispita iz osnova podučavanja naučnika provjeravaju se znanja i sposobnosti ispitanika u podučavanju naučnika na temelju izrađene pismene pripreme.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.