Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako se raskida ugovor o naukovanju?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako se raskida ugovor o naukovanju?

Ugovor o naukovanju može se raskinuti sporazumno, krivnjom obrtnika ili krivnjom naučnika.

Ako se ugovor o naukovanju raskine sporazumno, podnositelj zahtjeva o sporazumnom raskidu ugovora mora, u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, pronaći drugog obrtnika koji ima dozvolu (licencu) iz članka 42. stavka 1. Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03-pročišćeni tekst, 68/07, 79/07), s kojim će zaključiti novi ugovor o naukovanju.

Ako se ugovor o naukovanju ne može raskinuti sporazumno, odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi Hrvatska obrtnička komora.

Ako se ugovor raskine krivnjom obrtnika ili ako obrtnik iz bilo kojih razloga prestane raditi, te ako izgubi dozvolu (licencu), Hrvatska obrtnička komora dužna je naučniku organizirati praktični dio naukovanja kod drugog obrtnika koji mora imati dozvolu (licencu).

Ako se ugovor raskine krivnjom naučnika, roditelj ili staratelj naučnika dužan je pronaći drugog obrtnika koji mora imati dozvolu (licencu), s kojom će zaključiti ugovor o naukovanju.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.