Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Rad s opasnim kemikalijama
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Rad s opasnim kemikalijama

Uvjeti za korištenje opasnih kemikalija propisani su Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07.).

Što vi trebate učiniti

- Osigurati da svaki radnik koji na radnom mjestu radi s opasnim kemikalijama položi stručni ispit o zaštiti od opasnih kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping;

- Zaposliti na radno mjesto na kojem se radi s opasnim kemikalijama osobe s uvjerenjem o obavljenom zdravstvenom pregledu te ih upućivati na periodičke zdravstvene preglede sukladno propisima o zaštiti na radu;

- Osigurati zaštitna sredstva za radnike koji rade s opasnim kemikalijama;

- Osigurati sredstva za pružanje prve pomoći u slučaju stradavanja od opasne kemikalije i sredstva za dekontaminaciju i uklanjanje opasnih kemikalija;

- Staviti oznake opasnosti i natpis kojim se upozorava na vrstu opasne kemikalije na vratima prostorija i ormara u kojima se drže opasne kemikalije;

- Izraditi pisane upute o rukovanju s opasnim kemikalijama, postupcima i sredstvima za sprečavanje ozljeđivanja, načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja opasnoj kemikaliji (nezgode), o postupcima dekontaminacije od opasnih kemikalija koje se koriste;

- Istaknuti na vidnom mjestu oznake o zabrani pušenja, uzimanja hrane i napitaka u prostorijama gdje se radi s opasnim kemikalijama;

- Uskladiti karakteristike objekta, prostorija i spremnika u kojima se čuvaju i koriste opasne kemikalije sa Zakonom i Pravilnikom.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.