Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Označavanje ambalaže
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Označavanje ambalaže

Na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Pravilnika o ambalaži
i ambalažnom otpadu opisani su o uvjetima označavanja ambalaže

  1. Pravna ili fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj pakira proizvode u ambalažu ili uvozi proizvode u ambalaži i stavlja ih na tržište (proizvođač i uvoznik) označava ambalažu sustavom numeriranja i kraticom za označavanje ambalažnog materijala određenim u Dodatku V, koji je prilog Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, i to na način da se brojčana oznaka i kratica ambalažnog materijala upisuje na naljepnici na kojoj je utisnut bar kod ili se utiskuje na materijalu primarne ambalaže.
  2. Na ambalaži za pića i napitke s jednokratnom uporabom od stakla, PET-a, Al i Fe limenki zapremine veće od 0,20 l, za koju se kupcu isplaćuje naknada u iznosu od 0,50 kn za svaku vraćenu bocu u trgovinu, mora biti ispisan iznos povratne naknade koji glasi: POVRATNA NAKNADA 0,50 kn, te utisnuta oznaka za recikliranje.
  3. Ambalaža koja je proizvedena do 01. siječnja 2006. godine ne mora biti označena na način utvrđen ovom Odlukom.
  4. Prilog ove Odluke je Dodatak V Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu.
  5. Ova Odluka primjenjuje se od 01.siječnja 2006. godine.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.