Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Obveze Proizvođača - ambalažnog otpada
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Obveze Proizvođača - ambalažnog otpada

Način gospodarenja otpadom uređen je Zakonom o otpadu na temelju kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu.

OBVEZE PROIZVOĐAČA

  • Proizvođač i uvoznik (u daljnjem tekstu: Proizvođač) je pravna ili fizička osoba koja u RH pakira proizvode u ambalažu ili uvozi proizvode u ambalaži i stavlja ih na tržište.
  • Mali proizvođač je pravna ili fizička osoba koja u RH pakira proizvode u ambalažu i stavlja ih na tržište u malim količinama.

Obveza proizvođača nastaje kad godišnja količina ambalaže koja se stavlja na tržište za pojedine vrste ambalaže iznosi vise od, i to-.
800 kg stakla;
300 kg papira, kartona i višeslojne ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom;
100 kg metala;
100 kg plastike;
100 kg drva;
100 kg ostalih ambalažnih materijala.
Proizvođač koji stavlja na tržište manje količine
ambalaže smatra se malim proizvođačem.
Proizvođač je obvezan dostaviti Fondu godišnje izvješće po vrstama i količinama ambalaže stavljene na tržište na teritoriju Republike Hrvatske u prethodnoj godini. Izvješće s podacima o proizvedenim vrstama i količinama ambalaže stavljene na tržište na teritoriju Republike Hrvatske proizvođači su dužni dostaviti Fondu u sljedećim rokovima:

  • do 30. rujna 2005. godine za ambalažu stavljenu na tržište u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
  • do 15. veljače 2006. godine za ambalažu stavljenu na tržište u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine te do1. ožujka tekuće godine za prethode godine (za sljedeća razdoblja osim u prvoj godini primjene Pravilnika).

Izvješće se dostavlja na propisanim obrascima koji su sastavni dio Pravilnika. Podaci iz izvješća bit će osnovica za naplatu naknade zbrinjavanja i poticajne naknade.
Proizvođač je dužan plaćati povratnu i poticajnu naknadu od 7. siječnja 2006. godine na temelju izvješća i ispostavljenih računa Fonda.
Proizvođač koji ima organizirano skupljanje povratne ambalaže dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pribaviti suglasnost Ministarstva.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.