Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Naknade - ambalažni otpad
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Naknade - ambalažni otpad

Proizvođač koji ambalažu stavlja na tržište plaća:

- naknadu zbrinjavanja prema vrsti materijala ambalaže i po jedinici proizvoda, (u daljem tekstu naknada zbrinjavanja) u svrhu pokrića troškova zbrinjavanja ambalažnog otpada;
(1) Naknada zbrinjavanja se plaća prema količini ambalažnog materijala za evidentiranu ambalažu stavljenu na tržište i prema jedinici proizvoda
(2) Naknada zbrinjavanja prema vrsti materijala za evidentirane količine ambalaže stavljene na tržište.
(3) Naknada zbrinjavanja po jedinici proizvoda plaća se u iznosu od 0,1 kn po jedinici prodajne ambalaže za sva pića, te za mliječne napitke, u staklenoj, višeslojnoj kartonskoj, PET ili drugoj plastičnoj ili metalnoj ambalaži, osim za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.

- povratnu naknadu za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom (u daljnjem tekstu: povratna naknada) u svrhu poticanja povratka iskorištene ambalaže - troškovi ove naknade imaju privremeni karakter i vraćaju se proizvođaču nakon prodaje proizvoda;
(1) Povratna naknada plaća se po jedinici prodajne ambalaže na evidentiranu ambalažu stavljenu na tržište za sve vrste napitaka i pića: sokova, mineralnih i drugih voda, piva, vina, žestokih pića i mliječnih i drugih napitaka.
(2) Povratna naknada u iznosu od 0,5 kn po jedinici prodajne ambalaže plaća se za sva pića, te za mliječne napitke zapremnine veće od 0,20 lit u staklenoj, PET, Al, Fe i limenoj ambalaži, osim za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.
(3) Za novonabavljenu povratnu ambalažu plaća se naknada prema količini sukladno članku 8. stavak (2) ovoga Pravilnika.

- poticajnu naknadu za ambalažu za pića i napitke u svrhu poticanja korištenja višekratno primjenjive odnosno povratne ambalaže (u daljnjem tekstu: poticajna naknada) - ovu naknadu plaćaju samo oni proizvođači koji u svom proizvodnom programu nemaju višekratno iskoristivu, povratnu ambalažu u skladu s Nacionalnim ciljevima iz čl. 26.pravilnika.
(1) Poticajna naknada plaća se po jedinici prodajne ambalaže na evidentiranu ambalažu stavljenu na tržište prema vrsti i veličini ambalaže za sve vrste pića: sokova, mineralnih i drugih voda, piva, vina, žestokih pića, mliječnih napitaka i dr.
(2) Poticajna naknada plaća se do ostvarenja godišnjeg Nacionalnog cilja udjela povratne ambalaže za određeni proizvod u pojedinoj godini utvrđenoj člankom 26. stavkom 5.
(3) Proizvođač koji je u prethodnoj godini ostvario Nacionalni cilj iz članka 26., stavka 5. ovoga Pravilnika nije obavezan plaćati poticajnu naknadu za određenu vrstu pića u tekućoj kalendarskoj godini.
Više o navedenom na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.