Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na koji način treba postupati s otpadom?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na koji način treba postupati s otpadom?

Postupanje s otpadom temelji se na odredbama propisanim u Zakonu o otpadu te pripadajućim Pravilnicima.

Obveza je voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Vođenje očevidnika i dostavljanje podataka obvezuje osobe koje proizvode i/ili gospodare otpadom. Podatke u očevidnik osoba je dužna unositi ažurno i potpuno, nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz očevidnika za svaku godinu čuvati pet godina.

Sve vrste otpada zbrinjavaju se putem ovlaštenih tvrtki, a iste su dužne otpad preuzeti uz dokumentaciju pratećih listova (osim komunalnog otpada), popunjenih temeljem očevidnika o otpadu (a koji je svaki proizvođač otpada dužan voditi).Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.