Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Procjena rizika
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Procjena rizika

Procjena rizika

Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice, a procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenjivanje rizika provodi se u skladu s matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) kako je navedeno u prilogu I. Pravilnik o izradi procjene rizika. Rizik može biti mali, srednji i veliki. Poslovi s malim rizicima su administrativni, uredski i slični poslovi čiji je popis objavljen u prilogu II. Pravilnika. Poslovi s velikim rizicima su poslovi koji su kao takvi utvrđeni procjenom rizika. Također, poslovi s velikim rizicima mogu biti utvrđeni i posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.