Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Obveze obrtnika iz ZNR koji ima zaposlenog radnika
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Obveze obrtnika iz ZNR koji ima zaposlenog radnika

Obveze ZNR za poslodavca koji zapošljava najmanje jednog radnika
Izrada procjene rizika
Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu tj. imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.
Osposobljavanje za rad na siguran način
Poslodavci su obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (čl. 27. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)), a radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova.
Tehnička ispitivanja instalacija, radne opreme, čimbenika u RO
Poslodavci su na temelju čl. 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni osigurati u svakom trenutku sigurna, održavana i prilagođena sredstva za rad u uporabi koja moraju biti u ispravnom stanju te korištena u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.
Izrada plana evakuacije i spašavanja
Na temelju čl. 55. zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom.
Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu
Poslodavci su obvezni urediti vođenje/obavljanje poslova zaštite na radu (čl. 20. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014)). Poslodavci koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, imaju mogućnost vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti ili obavljati sami.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.