Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ispitivanje električnih instalacija
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ispitivanje električnih instalacija

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavlja se u cilju utvrđivanja primjene pravila zaštite na radu kojima ona moraju udovoljavati kada su u upotrebi, odnosno je li zbog nastalih promjena u tijeku uporabe ugrožavaju život i zdravlje osoba koje njima rukuju ili u njihovoj blizini borave i rade.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavili se temeljem Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije i Zakona o zaštiti na radu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.