Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je, a što nije patent?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je, a što nije patent?

Patentom se štiti izum koji predstavlja nova rješenja iz područja tehnike ili tehnologije. Patent je isključivo pravo vlasnika koje omogućuje, a drugima zabranjuje izradu, korištenje ili prodaju izuma kroz određeni vremenski period (tipično 20 godina) na određenom teritoriju. Pojednostavljeno rečeno, radi se o ugovoru između nositelja patenta i države u kojem nositelj potpuno otkriva bit izuma, a za uzvrat od države dobiva monopol.

Izum može postati patent ako je zakonom dozvoljen i moralno prihvatljiv, nije u stanju tehnike i nije dostupan javnosti na bilo koji način, prodavan ili korišten , izvodljiv i upotrebljiv, nije očit prosječnom stručnjaku u vrijeme podnošenja te ako su plaćene pristojbe i troškovi postupka
Republika Hrvatska potpisnica je Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) putem kojeg je moguće podnijeti međunarodnu patentnu prijavu.
Od patentne zaštite izuzeti su:

  • Izumi čija je objava ili uporaba protivna zakonu ili moralu,
  • Izumi kirurškog ili dijagnostičkog postupka ili postupka liječenja koji se primjenjuju neposredno na živom ljudskom ili životinjskom tijelu (ovo se ne odnosi na izum postupka primjene tvari u dijagnostičke svrhe ili svrhe liječenja)
  • Biljna sorta ili životinjska pasmina.

Prijavu patenta Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo - Zavodu može podnijeti bilo koja pravna ili fizička osoba. Ukoliko je podnositelj strana pravna ili fizička osoba dužan je postupak pred Zavodom obavljati preko zastupnika registriranih pri ZAVOD-u ( zastupnici ).
www.dziv.hr

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.