Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Gdje se prijavljuje inovacija - patent?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Gdje se prijavljuje inovacija - patent?

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju), obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  • zaštitu industrijskog vlasništva,
  • izuma i znakova razlikovanja (modela i uzoraka),
  • robnih i uslužnih žigova te oznaka podrijetla proizvoda,
  • informacijsko-dokumentacijske poslova koji se odnose na prikupljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva;
  • poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI);
  • poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva.

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel. (01) 6106-111
(01) 6106-100
Fax. (01) 6112-017
www.dziv.hr

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.