Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je to NKD?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je to NKD?

Podaci koji su od značenja za usmjeravanje društvenoga i gospodarskog razvitka te podaci o stanju i kretanjima u pojedinim područjima društvenoga i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj prikupljaju se, upisuju, obrađuju i iskazuju po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Prema Nacionalnoj klasifikaciji razvrstavaju se po djelatnostima pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave.

Nacionalnom klasifikacijom se određuju područja, potpodručja, odjeljci, skupine, razredi i podrazredi gospodarskih i inih djelatnosti, a propisuje ju Vlada Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije potražite u Narodnim novinama: Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine broj 98/1994.), Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002 (Narodne novine broj 58/2007.) ili na Internet stranicama: http://www.nn.hr

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.