Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ekološka proizvodnja u uzgoju povrća, ljekovitog i začinskog bilja.
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ekološka proizvodnja u uzgoju povrća, ljekovitog i začinskog bilja.

U ekološkoj proizvodnji povrća, ljekovitog i začinskog bilja, koje se rabi za prehranu i/ili za liječenje, uz opća pravila vrijede i posebna pravila.
Kad proizvodna jedinica u ekološkoj proizvodnji graniči s konvencionalnim proizvodnim površinama, udaljenost između njih mora biti najmanje 10 m.Pri planiranju plodoreda, biljke iz porodice usnjača (Labiatae) u jednogodišnjem ili dvogodišnjem uzgoju smiju doći na istu površinu tek nakon četiri godine.U trogodišnjem i četverogodišnjem uzgoju, taj se razmak povećava za još dvije godine (na šest godina).
Tlo i supstrati (kompostni materijal, pripremljeni komposti) ne smiju sadržavati nikakve sastojake koji nisu na listi dopuštenih sredstava ( PRILOG 1 Pravilnika o ekološkoj proizvodnji. NN 91/01).
Nije dopušten uzgoj na kamenoj vuni i vodenoj kulturi.
Udio treseta u smjesi za proizvodnju presadnica dopušten je do 50 % (težinski). Treset ne smije sadržavati dodatke koji nisu dopušteni u ekološkoj proizvodnji.
Za proizvodnju presadnica dopuštena je upotreba gotovih pripremljenih mješavina s udjelom od najviše 70 % treseta.
Nije dopuštena primjena styromulla, stiropora i drugih sintetskih materijala za smjese, a niti primjena čistog treseta.
Za sterilizaciju tla i supstrata u zatvorenim prostorima dopuštene su samo fizikalne metode i sterilizacija tla toplinom: parenje i solarizacija.
Sterilizacija tla na otvorenom polju nije dopuštena.
U gnojidbi je dopuštena primjena samo zrelog stajskog gnoja ili komposta.
Organska gnojiva moraju biti iz ekološke proizvodnje ili moraju imati potvrdu da ne sadrže ostatke antibiotika, teških metala i drugih štetnih tvari.
Analizu tla na sadržaj teških kovina i kloriranih ugljikovodika potrebno je obaviti na početku proizvodnje, a i pri proširenju proizvodnje na nove površine.
U gnojidbi povrća, ljekovitog i začinskog bilja se ne smije koristiti:

  • fekalije,
  • kompost od gradskog otpada,
  • kanalizacijski mulj i kompost od mulja iz uređaja za pročišćavanje,
  • treset, tj. treset kao osnova za proizvodnju,
  • u prihrani usjeva gnojnica i gnojovka.

Proizvodnja se preporučuje na tlima sa sadržajem humusa u vrijednostima većim od 2 %. Sadržaj humusa u tlu ispituje se svake dvije do tri godine.
Sjeme za proizvodnju povrća, ljekovitog i začinskog bilja treba biti iz ekološke proizvodnje, osobito vegetativni dijelovi (sjemenski krumpir, češnjak, hren, lučice). Upotrebu konvencionalnog sjemena izričito odobrava Povjerenstvo za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Nije dopušteno koristiti tretirano i pilirano sjeme, ako su u doradi korištena sintetička sredstva za zaštitu bilja, a ako to nadzorna stanica nije izričito dopustila.
Kod proizvodnje u zatvorenom prostoru(pod staklom i folijom) zimi je dopušteno proizvodne površine održavati zagrijanima na najviše 10 stupnjeva C, osim za proizvodnju sadnica, dopuštena je toplinska izolacija. U istom prostoru umjetna rasvjeta nije dopuštena.
U zatvorenom prostoru rabe se pokrivala za tlo koja se mogu reciklirati. Pokrivala za plastenike moraju biti na bazi polietilena, polipropilena ili drugih polikarbonata.Upotreba PVC-a (polivinilklorida) nije dopuštena.
Pri izboru metoda i roka spremanja, kao i u pripremi proizvoda za tržište, potrebno je voditi računa o poticanju i čuvanju optimalne kakvoće proizvoda za prehranu ljudi.
Svježi proizvod potrebno je nakon berbe, bez odlaganja, prikladno spremiti.
Spremljeni svježi proizvod treba odmah pažljivo prosušiti.Temperatura sušenja mirodija ovisi o sadržaju i sastavu eteričnog ulja. Začini koji sadrže eterično ulje ne suše se iznad 40 stupnjeva C. Droge (ljekovito i začinsko bilje) s glikozidima, alkaloidima i droge sa sluzima suše se na temperaturi iznad 40 stupnjeva C.
Mirodije koje pri sušenju utječu jedna na drugu ne smiju se istovremeno sušiti u istim sušionicama.
Prostor za sušenje i zagrijavanje mora biti zatvoren. Za uređenje tih prostora nije dopuštena upotreba ploča od iverice, drvenih dijelova i pomagala za sušenje, koje su obrađene štetnim tvarima ili onečišćene nedopuštenim tvarima iz Pravilnika.
Zabranjeno je izravno zagrijavanje loživim uljem, plinom, ugljenom, drvom ili oduzimanje vlage uz pomoć kemijskih dodataka. Ako je moguće, treba dodatno uključiti solarne ploče.
Nakon pripreme svježeg proizvoda i sušenja, odmah je potrebno obaviti daljnju planiranu preradu.
Povrće, ljekovito i začinsko bilje pakira se u ekološku ambalažu. Za pakiranje treba upotrebljavati novu ambalažu.Svaka pakirana jedinica mora biti označena propisanim znakom ekološkog proizvoda.
Ambalaža za pakiranje mora osigurati očuvanje kakvoće i svježine te mora biti ekološki prihvatljiva. Nije dopuštena uporaba tanjura od stiropora. Ambalaža iz neobrađenog papira ima prioritet pred ostalim vrstama ambalaže. Ambalaža od jute dopuštena je samo kao vanjski omot. Nije dopuštena upotreba ambalaže od PVC-a, te polietilena za mirodije koje sadrže eterična ulja. Polipropilenska i poliuretanska ambalaža može se dopustiti u iznimnim slučajevima.Za konačnu prodaju (mala pakiranja - vrećice) preporučuje se ambalaža od nebijeljenog papira. Kao unutrašnji sloj preporučuje se nebijeljeni ili pergamentni papir, a dopuštena je upotreba polipropilena ili celofana.
Kao nadomjestak staklu za povrće i mirodije, pored papira, dopuštena je upotreba polietilena.
Skladišni prostor treba biti zaštićen od sunčeva svjetla, suh i po mogućnosti hladan. Preporučuje se vlažnost zraka od oko 60 % kod temperature od 19 stupnjeva C. Skladište treba biti odvojeno od proizvodnih prostora. Zaštita skladišnih prostora od životinjskih štetočinja obavlja se s pomoću dopuštenih mehaničkih i bioloških sredstava. Zabranjena je kemijska i radioaktivna dezinfekcija i dezinsekcija, pranje uskladištenih plodova kemijskim sredstvima za čišćenje, upotreba kemijskih sredstava za sprječavanje klijanja, kao i primjena jonizirajućeg (radioaktivnog) zračenja.
Kao nadomjestak ovim sredstvima potrebno je obavljati potpun nadzor skladištenja, sniženje temperatura (3-5 stupnjeva C) ili duboko zamrzavanje, odnosno, uz odobrenje nadzorne stanice, obrada ugroženih dijelova ugljičnim dioksidom ili dušikom.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.