Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ekološka proizvodnja u preradi vlakana
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ekološka proizvodnja u preradi vlakana

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana( NN 81/02) propisuje pravila, postupke i određene norme u ekološkoj proizvodnji vlakana i preradi sirovina, njihovo podrijetlo, vrste, popis dopuštenih i zabranjenih sastojaka u preradi vlakana, sredstava za preradu, pomoćna sredstva, boje i pigmenti, te ostale tvari koje postaju dio tekstila, uvjete rada i plan zbrinjavanja otpada.
U ekološkoj proizvodnji vlakana koriste se sljedeće vrste sirovina: pamuk, lan, vuna ovaca, vuna ostalih životinja (koza, alpaka, deva itd.), svila, konoplja i druge sirovine.
Sirovine za proizvodnju vlakana moraju biti proizvedene u ekološkoj proizvodnji.
Pravilnik propisuju norme za sljedeće vrste tekstilnih proizvoda: konac, tkanina, gotova odjeća, materijali, tepisi, materijali za namještaj i netkani proizvodi, a mogu se primjeniti i za druge vrste tekstilnih proizvoda.
Odredbe Pravilnika primjenjuju se na:
sredstva za prerađivanje, pomoćna sredstva;
bojanje i pigmentiranje i
ostale tvari koje trebaju postati dio tekstila.
Sve tvari upotrebljene u proizvodnji i preradi vlakana trebaju biti odobrene od strane nadzorne stanice, uključujući podatke u sigurnosno tehničkim listama (ISO 11014). Nadzorna stanica unosi u zapisnik sva korištena sredstva.

Nadzorna stanica određuje opće kriterije (metode testiranja) za procjenu upotrebljenih tvari.

Opći kriteriji omogućuju ocjenu jesu li upotrebljene tvari:
a) prirodne ili sintetičke, prednost imaju prirodne
b) ekološki prihvatljivije od drugih
c) biodegradacijske, prednost se daje biodegradacijskim (OECD 301 A-F), ili barem potencijalno biodegradacijskim (OECD 302 A)
d) bioakumulativne koncentracijski faktor < 100 (OECD 305 A E)
e) otrovne za sisavce LD50 (oralni, štakori) < 2000 mg/kg nisu dozvoljene
f) otrovne za vodene organizme LC50 EC50 IC50 za alge, vodene buhe i ribe < 10 mg/l nisu dozvoljene
g) kancerogene (R45), nisu dozvoljene
h) mutagene (R46), nisu dozvoljene
i) teratogene (R60-63), nisu dozvoljene.
Kriteriji iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se za svaki sastojak koji čini više od 1% proizvoda za složene proizvode.
U preradi vlakana, osim općih kriterija iz članka 6. Pravilnika primjenjuju se i posebni kriteriji za različite postupke:

  1. ulja za pletenje i predenje: ulja za predenje i pletenje moraju biti biorazgradiva, odnosno proizvedena od sirovina biljnog ili životinjskog podrijetla;
  2. ljepila: ljepila koja se mogu razgraditi ili reciklirati najmanje 70%;
  3. deterdženti, sufraktanti itd.: deterdženti i sufraktanti moraju biti biorazgradivi;
  4. merceriziranje: natrijev hidroksid ili ostali alkali su dozvoljeni, ali se trebaju reciklirati u najvećoj mogućoj mjeri;
  5. izbjeljivanje: sastojci za izbjeljivanje od klora i perborata nisu dozvoljeni za izbjeljivanje ili uklanjanje boja i mrlja kao ni optički izbjeljivači;
  6. sredstva za izjedanje: sredstva za izjedanje ne smiju sadržavati teške kovine preko granica navedenih u točki 7. ovog članka;
  7. boje i pigmenti: mogu se koristiti boje dobivene od biljaka (EN 75 000-75 999) i mineralne boje koje sadrže najviše: antimon 50 ppm, arsen 50 ppm, barij 100 ppm, olovo 100 ppm, kadmij 20 ppm, krom 100 ppm, željezo 2500 ppm, bakar 250 ppm, mangan 1000 ppm, nikl 200 ppm, živa 4 ppm, selenij 20 ppm, srebro 100 ppm, cink 1500 ppm i kalij 250 ppm;
  8. tiskanje: dozvoljene su samo tiskarske metode bazirane na vodi ili prirodnim uljima. Nisu dozvoljene aromatske otopine niti ugušćivači. Ostaci boja moraju se reciklirati ili zbrinuti na siguran način kao opasan otpad sukladno posebnim propisima o zbrinjavanju opasnog otpada;
  9. mehanički i fizički tretmani: za ove tretmane ne postoje ograničenja.

U ekološkoj preradi vlakana isključena je upotreba sljedećih boja:

teške kovine;
koje mogu otpuštati aromatične amine;
koje su, ili se na to sumnja, alergogene ili kancerogene.
Boje sa složeno spojenim metalima mogu se koristiti do 1g/1kg tekstila.
Nadzorna stanica može dozvoliti ograničene iznimke za pigmente koji sadrže bakar, ako druge mogućnosti nisu dostupne.
U ekološkoj preradi vlakana ne smiju se koristiti niti biti u proizvodu ili sastojku proizvoda u više od 0,1% sljedeće tvari:
MES (alfa-metil ester sulfonat C16/18)
Antimon
APEO (alkilfenoletoksilat)
DTPA (dietilentriamin penta-acetat)
EDTA (etilendiamin tetra-acetat)
AOX (apsorpcijski halogeni ugljikohidrati i tvari koje ih otpuštaju)
Teške kovine sukladno članku 6.ovoga Pravilnika
LAS (linearni alkil benzen sulfonati)
Kvarterne amonijeve soli (DTDMAC itd.)
Organoklorirani spojevi
Formaldehid.
Biocidi ne smiju biti prisutni u tvarima uključujući i:
PCP (Pentaklorofenoli)
PCB (Poliklorirani bifenili)
TCP (Tetraklorfenoli).
Nadzorna stanica može dozvoliti upotrebu nepotvrđenih prirodnih ili sintetičkih tkanina za miješanje s potvrđenim tkaninama ako za to postoji potreba, odnosno zahtjev proizvođača, zbog kvalitete, funkcije ili drugih razloga, ali najviše do 30% težinskog udjela u proizvodu.
Iz takvog su miješanja isključene tkanine ili njihova proizvodnja, koje su posebno štetne za ljude i okoliš (npr. koje sadrže halogen, PVC i sl.).
U ekološkoj proizvodnji vlakana tekstilni proizvodi označavaju se na sljedeći način:
bez ograničenja se deklarira kao ekološki proizvod onaj koji sadrži do 5% neorganskih sirovina;
proizvodi koji sadrže 5-30% neorganskih sirovina deklariraju se kao ekološki proizvod pod uvjetom da je posebno označen udio neorganskih sirovina u tekstilnom proizvodu izračunato po težini, isključujući težinu dugmadi, patent zatvarača, podstava, težinu boje, otisnutih slika itd.
Različiti sastojci tkanine moraju se deklarirati sukladno njihovom udjelu u proizvodu i nositi oznaku jesu li ekološki ili ne.
Ako je tekstilni proizvod proizveden u ekološkoj proizvodnji vlakana samo dio konačnog proizvoda (npr. kod namještaja), tekstil se može deklarirati kao ekološki proizvod, ali mora biti jasno da se deklaracija odnosi samo na tekstil.
U ekološkoj proizvodnji vlakana gotovi proizvodi na deklaraciji moraju sadržavati informacije o skupljanju, smanjivanju i pranju.
Kada se prodaju kao sirove tkanine proizvod ekološke proizvodnje u prijelaznom razdoblju mora sadržavati i tekst: Proizvedeno u prijelaznom razdoblju.
Proizvodna jedinica mora izraditi plan zbrinjavanja ekoloških otpadnih voda i tvari sukladno važećim posebnim propisima o zaštiti okoliša. Potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri povesti recikliranje i ponovnu uporabu otpadnih tvari i voda.
Nadzorna stanica odobrava plan zbrinjavanja otpadnih tvari i voda.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.