Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Minimalno tehnički uvjeti za putničke agencije
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Minimalno tehnički uvjeti za putničke agencije

Uz zahtjev koji se podnosi za putničke agencije treba priložiti:

- preslika rješenja o upisu u Obrtni registar,
- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ,
- uvjetno, prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara -za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske (ili strani državljanin uz suglasnost Ministarstva turizma),
- da je poslovno sposoban,
- da ima najmanje srednju stručnu spremu,
- da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
- da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

- izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.