Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
- preslika rješenja o upisu obrta u Obrtni registar,
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- uvjetno, prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
- izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
- druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.