Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

- rješenje o upisu u Obrtni registar,
- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
-dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
- uvjetno, prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
-izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
- izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
- rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
- nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
- dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
- dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.