Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Licenciranje za izvođenje radova u šumarstvu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Licenciranje za izvođenje radova u šumarstvu

Sukladno Pravilniku o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno nastala je obveza prijave i ishođenja Licence za izvođenje radova u šumarstvu
Navedenim Pravilnikom propisuju vrste šumarskih radova, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe te radovi koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno. Pravilnikom je određeno da Šumarske radove mogu obavljati izvoditelji koji ispunjavaju minimalne uvjete za izvođenje šumarskih radova i koji su prošli postupak licenciranja izvoditelja šumarskih radova.

Vrste šumarskih radova jesu:

  1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova,
  2. uzgajanje šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo,
  3. zaštita šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda,
  4. pridobivanje drva iz šume,
  5. izgradnja i održavanje šumske infrastrukture,
  6. urbano šumarstvo,
  7. šumarska ekologija i očuvanje bioraznolikosti šuma,
  8. doznaka stabala,
  9. vođenje privatnog šumskog posjeda.

Šumoposjednik u svojoj šumi može samostalno izvoditi radove koji se izvode jednostavnim ručnim alatima kao što su: radovi pripreme staništa; radovi pošumljavanja; radovi njege; radovi pridobivanja drva; te ostale radove za koje je osposobljen. Smatra se da šumoposjednik izvodi radove samostalno ako mu u njima pomažu i članovi obiteljskog domaćinstava i/ili druge fizičke osobe u obliku međususjedske pomoći. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2007. godine.
Zahtijev za izdavanje Licence podnosi se:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE
10000 Zagreb,
Lj.F.Vukotinovića 2
Dodatne informacije: gđa. Silvija Zec 098/446 388

Naveden propise i obrasce možete besplatno dobiti na Internet stranci http://www.nn.hr/, a Zahtijev za licenciranje na stranici http://www.hrsume.hr/

Zaključujemo, za provedbu radova u šumarstvu - Pridobivanje drva iz šume, potrebno je ispoštivati odredbu iz priložene tablice, Vrste radova, za razinu proizvodnje veću od 5.000 m3 neto mase godišnje. Cijena licenciranja, doznajem, košta oko 3000,00 kn.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.