Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti i stručna sprema potrebna za voditelja poslovnice turističke agencije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti i stručna sprema potrebna za voditelja poslovnice turističke agencije?

Voditelj poslovnice turističke agencije treba ispunjavati sljedeće uvjete ( Zakona o pružanju usluga u turizmu):

  1. - da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost Ministarstva turizma),
  2. - da je poslovno sposoban,
  3. - da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice,
  4. - da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,

Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se pred ispitnom komisijom pri odgovarajućem visokom učilištu.
Stručni ispit polaže se prema utvrđenom ispitnom programu kojeg pravilnikom propisuje ministar. Ispitni program objavljuje se u Narodnim novinama a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.