Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Rješenja za obavljanja djelatnosti s ograničenjem važenja
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Rješenja za obavljanja djelatnosti s ograničenjem važenja

Rješenja za obavljanja djelatnosti s ograničenjem važenja

Rješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu koja su, sukladno članku 221. stavku 2. ZOG-a i objašnjenju Ministarstva, izdana s graničenjem važenja do 31 .prosinca 2007. tog dana prestaju važiti.

Zato je u svrhu nastavka obavljanja djelatnosti za čje je obavljanje izdano takvo rješenje, otrebno ishoditi novo rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom propisu. Za izdavanje tog rješenja, osim uvjeta propisanih posebnim zakonima, mora biti ispunjen i uvjet propisan ZPUG-om, tj. uz zahtjev za izdavanju tog i rješenja mora za građevinu u kojoj se namjerava obavljati djelatnost biti priložena:

  • konačna uporabna dozvala ili
  • pravomoćna građevinska dozvala i potvrda da nije u tijeku postupak (radevInsKe Inspekorje (za građevinu Izgrađenu na temelju arađavinsKe dozvola i idnosna drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine ( građevinska dozvola i potvrda građevinske inspekcije) ili
  • uvjerenje kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s i građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene (za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvola izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine. ( građevinska dozvola i uvjerenje kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita).
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.