Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Povrat sredstava za već uplaćene Građevinske licencije
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Povrat sredstava za već uplaćene Građevinske licencije

U Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN.142/08) u čl. 114. Određeno je da se postupak davanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, započet po odredbama Zakona o gradnji (NN. 175/03. i 100/04.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit po odredbama ovoga Zakona ako to zatraži podnositelj zahtjeva.

Što znači da se vraćaju uplaćeni iznosi podnositeljima zahtjeva koji su iste uplatili za izdavanje suglasnosti prema starom propisu, a zahtjev su podnijeli u ovoj godini.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.