Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koju dokumentaciju izvođač radova na gradilištu mora imati?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koju dokumentaciju izvođač radova na gradilištu mora imati?

IZVOĐAČ NA GRADILIŠTU MORA IMATI

  1. rješenje o upisu u sudski registar,
  2. akt o imenovanju odgovorne osobe,
  3. građevnu dozvolu s glavnim projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom,
  4. izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
  5. građevni dnevnik ,
  6. dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti iz članka 16. ovoga Zakona,
  7. elaborat o iskolčenju građevine, koji je izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu.

Napomena: U slučaju kad je investitor fizička osoba koja gradi za svoje potrebe obiteljsku kuću, pomoćnu građevinu, gospodarsku građevinu, ogradu i vrtnu sjenicu, izvođač na gradilištu ne mora imati dokumentaciju pod rednim brojevima 1., 2., 5. i 6.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.