Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti

ZPUG (zakonom o prostornom uređenju i gradnji) , ovisno o vrsti i veličini građevine, te ovisno o tome je li građevina izgrađena na temelju akta kojega se možegraditi, odnosno bez bez tog akta, razlikuje četiri akta na temelju kojih se može rabiti građevina i izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu:

 1. Građevina izgrađena na temelju rješenja o uvjetima građenja
  • zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m² ako je uz zahtijev priloženo:
   • konačno rješenje o uvjetima građenja
   • potvrda nadležnog tijela da mu je investitor dostavio završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
 2. Građevina izgrađena na temelju potvrde glavnog projekta
  • ostale građevine, osimgrađevina koje se grade na temelju rješenja o uvjetima građenja i građevinske dozvole te jednostavnih građevina koje se grade bez akta nadležnog tijela) ako je priložena:
   • konačna uporabna dozvola
 3. Građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole (koju izdaje samo Ministarstvo) ako je uz zahtijev priloženo:
   • konačna uporabna dozvola
 4. Građevina za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju (zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m² ) izgrađena bez rješenja o uvjetima građenja, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela ako je uz zahtijev priloženo:
   • konačno rješenje o izvedenom stanju
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.