Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Uvjeti za palete u izvozu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Uvjeti za palete u izvozu

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu.
Pravilnikom se propisuju postupci tretiranja, označavanja te uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje primjenjuju postupke tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje, postupak njihova upisa u Upisnik te način obavljanja službene provjere, fitosanitarnog pregleda i inspekcijskog nadzora nad provedbom Pravilnika.

Upisnik

Obrtnik koji se namjerava baviti primjenom postupaka tretiranja drvenog materijala za pakiranje, podnosi Ministarstvu pisani zahtjev za upis u Upisnik prema obrascu iz Priloga VII. Pravilnika. Zahtjevu se prilažu izvornik potvrde o ispunjenim uvjetima za primjenu postupaka tretiranja ili tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje iz članka 10. stavka 3.

Isto tako ukoliko se želi baviti primjenom postupka označavanja drvenog materijala za pakiranje, podnosi Ministarstvu pisani zahtjev za upis u Upisnik prema obrascu iz Priloga VII. Pravilnika.
Osobama koje udovoljavaju uvjetima za primjenu postupka tretiranja iz članka 8. Pravilnika, Ministarstvo izdaje rješenje o upisu u Upisnik i izdaje rješenje kojim se dozvoljava korištenje službene oznake koja sadrži jedinstveni broj pravne ili fizičke osobe.

  • Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske
    Tel: 01/231 16 40
    10000 Zagreb, Svetošimunska 25
  • Zavod za tehnologije materijala Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
    Tel: 01/235 25 55
    10000 Zagreb, Svetošimunska 25
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.