Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko daje dopuštenje za popravak klima uređaja?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko daje dopuštenje za popravak klima uređaja?

Temeljem Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću servisiranja te isključivanja iz uporabe slijedećih proizvoda: uređaja za hlađenje, klimatizaciju, dizalica topline, sustava za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara, moraju dobiti dozvolu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Uz Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klima uređaja potrebno je dostaviti sljedeće:

- upravnu pristojbu (zalijepiti biljege na zahtjev za izdavanje dozvole)
- izjavu (primjer izjave možete naći na kraju ovih uputa) o posjedovanju uređaja za prikupljanje rashladne tvari iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja (uz priloženi račun i certifikat uređaja, a ukoliko niste u mogućnosti pribaviti račun potrebno je dostaviti preslik o upisu uređaja u knjigu osnovnih sredstava)
- obrtnicu ili rješenje iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
- izjavu o postupanju u skladu s Kôdom dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj (primjer izjave možete naći na kraju ovih uputa)
- uvjerenje o završenom programu stručnog osposobljavanja za uposlene radnike koji rukuju s kontroliranim i zamjenskim tvarima kod ovlaštene institucije (ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

Dopuštenje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
Tel: +385 1 3782 110
Fax: +385 1 3782 157
Dodatne informacije i obrasci: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.