Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na što se odnosi RAPEX?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na što se odnosi RAPEX?

Direktivom 2001/95/CE koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda uspostavljen je sustav RAPEX (Rapid Exchange of Information System) kojeg države članice EU-a koriste radi brze razmjene službenih obavijesti o opasnim proizvodima, te mjerama i radnjama poduzetim u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost i zdravlje potrošača.

RAPEX pomaže u prevenciji i ograničavanju ponude proizvoda koji predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje i sigurnost potrošača.

Sustavom RAPEX obuhvaćeni su proizvodi široke potrošnje koji predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače ukoliko u zakonodavstvu EU ne postoje konkretne odredbe s istim ciljem.

Iz sustava RAPEX isključni su proizvodi koji su obuhvaćeni drugim jednakovrijednim mehanizmima obavješćivanja utvrđenim drugim zakonskim propisima Europske unije kao što su:

za medicinske proizvode (direktiva 201/83/EZ),

farmaceutske proizvode (direktive 75/319/EEC i 81/851/EEC),

aktivne implantabilne medicinske naprave (direktiva 90/385/EEC),

medicinske naprave (direktiva 93/42/EECI),

in vitro dijagnostičke medicinske naprave (direktiva 98/79/EC),

hrana i hrana za životinje (propis (EZ) br. 178/2002),

rabljeni proizvodi ponuđeni kao antikviteti ili kao proizvodi koje treba popraviti ili vratiti u prvotno stanje prije ponovne uporabe.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.