Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji propisi određuju deklaraciju?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji propisi određuju deklaraciju?

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, deklaracija mora sadržavati najmanje podatke koji su propisane člankom 17. stavkom 1. Nadalje, sukladno stavku 2. istog članka uz podatke iz članka 17. stavka 1. Zakona, deklaracija mora sadržavati i podatke utvrđene posebnim propisima. Dakle, ukoliko posebnim propisima nije propisan sadržaj deklaracije, ona mora sadržavati podatke propisane u članku 17. stavku 1. Zakona. Stoga ovdje donosimo popis Propisa u kojima se dodatno određuju elementi deklaracije:
Pravilnik o kakvoći stočne hrane,
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda,
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda,
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
Pravilnik o deklaraciji ekoloških proizvoda,
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana,
Pravilnik o vrstama ambalaže i način rukovanja ambalažom za otrove,
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla,
Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet,
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom,
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe,
Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja,
Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane,
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša,
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (pročišćeni tekst),
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (pročišćeni tekst),
Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina,
Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima,
Pravilnik o prehrambenim aditivima,
Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima,
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama,
Pravilnik o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja,
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima,
Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje,
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač,
Pravilnik o vinskom i voćnom octu,
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu,
Zakon o normizaciji,
Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima te zaslađenom kesten pireu

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.