Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Klasifikacija prodavaonica
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Klasifikacija prodavaonica

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo.

Specijalizirana prodavaonica prehrambenih proizvoda
Specijalizirana prodavaonica prehrambenih proizvoda je prodavaonica koja nudi specijalizirani asortiman prehrambenih proizvoda. Ovaj tip prodavaonice ima višu razinu usluge, a metoda prodaje je najčešće klasična prodaja direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Tvornička prodavaonica prehrambenih proizvoda
Tvornička prodavaonica prehrambenih proizvoda je prodavaonica u kojoj se obavlja izravna prodaja vlastitih prehrambenih proizvoda, a smještene su uz proizvodni pogon.

Klasična prodavaonica
Klasična prodavaonica je prodavaonica koja nudi ograničeni asortiman proizvoda s velikim koeficijentom obrtaja, uglavnom dnevne, ali i povremene potrošnje. Prodaja se obavlja na klasičan način direktnim posredovanjem prodavača.

Mini market
Mini market je prodavaonica čiji pretežni asortiman čine uobičajeni dnevni prehrambeni proizvodi, ali se nude i neprehrambeni proizvodi, a smještena je u naseljima. Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Supermarket
Supermarket je prodavaonica čiji pretežni asortiman čine prehrambeni proizvodi ali se nude i neprehrambeni proizvodi. Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Hipermarket
Hipermarket je prodavaonica koja nudi asortiman različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i razne vrste usluga. Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Diskontna prodavaonica
Diskontna prodavaonica je prodavaonica koja nudi ograničen asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda po povoljnim cijenama, u kojem najznačajniji dio čine vlastite robne marke, a cijene su niže od cijena iste vrste proizvoda u ostalim prodavaonicama u toku cijele godine zbog nižih troškova poslovanja i potpunog odustajanja od posredovanja prodavača prema kupcu. Metoda prodaje je samoposluživanje.

»Cash&Cary« prodavaonica
»Cash&Cary« je oblik prodavaonice (prodajno skladište) u kojoj se roba prodaje na bazi samoposluživanja za daljnju prodaju, preradu i krajnju potrošnju.

Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postaji
Benzinska postaja je prodajno mjesto čija je osnovna djelatnost prodaja naftnih derivata, te na posebno odvojenim mjestima prodaja plina u plinskim bocama i dijelova za automobile.
Prodavaonica na benzinskoj postaji je posebno uređen prodajni objekt manje prodajne površine, a nalazi se u prostoru benzinske postaje u kojem se nudi različiti asortiman proizvoda u originalnom pakiranju.

Specijalizirana prodavaonica neprehrambenih proizvoda
Specijalizirana prodavaonica neprehrambenih proizvoda je posebno uređen prodajni objekt koji nudi višu razinu usluga i specijalizirani asortiman neprehrambenih proizvoda. Metoda prodaje je klasična prodaja direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Tvornička prodavaonica neprehrambenih proizvoda
Tvornička prodavaonica neprehrambenih proizvoda je prodavaonica u kojoj se obavlja vlastita prodaja neprehrambenih proizvoda, a smještene su uz proizvodni pogon.

Nespecijalizirana prodavaonica pretežno neprehrambenim proizvodima
Nespecijalizirana prodavaonica pretežno neprehrambenih proizvoda je posebno uređen prodajni objekt koji nudi asortiman različitih robnih grupa neprehrambenih proizvoda.

Robna kuća
Robna kuća je prodajni objekt koji pruža višu razinu usluge kroz organiziranu prodaju po odjelima, a obično se dijele na više pododjeljenja, na kojima se nudi asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda različitih robnih grupa. Metoda prodaje je samoposluživanje za prodaju prehrambenih proizvoda ili direktno posredovanje prodavača prema kupcu.

Trgovački centar
Trgovački centar je prodajni objekt planski građen na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima s jedinstvenom upravom i organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca.

»Outlet centar«
»Outlet« centar je prodajno mjesto koje se sastoji od različitih vrsta outlet prodavaonica te ponude usluga, a smješten je uglavnom izvan grada uz autoceste ili na području s dobrom prometnom infrastrukturom u blizini većih gradova.

»Outlet« prodavaonica
»Outlet« prodavaonica je prodajni objekt u kojem se nude proizvodi poznatih robnih marki, po tvorničkim cijenama koje su niže od onih u uobičajenim trgovinama, a riječ je najčešće o izvan sezonskim modelima ili pak viškovima na skladištu ili neprodanoj robi iz maloprodaje.

»Second hand shop«
»Second hand shop« je prodavaonica koja nudi kvalitetne rabljene stvari po povoljnim cijenama.

Ljekarna
U ljekarnama se obavlja promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima sukladno odredbama Zakona o ljekarništvu.

Kiosk
Kiosk je prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor.

Prodaja putem automata
Prodaja robe putem automata je oblik maloprodaje različitih proizvoda i usluga koji se odvija putem aparata na način da se ubaci u za to predviđeni otvor na aparatu novac, žeton ili posebna kartica. Asortiman robe koja se nudi na ovakav način obuhvaća poznate marke prehrambenih proizvoda.

Štandovi i klupe izvan tržnica
Štandovi i klupe su prodajna mjesta uglavnom smještena na javno-prometnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, tržnicama i izvan njih, kao i unutar trgovačkih centara i ustanova.

Pokretna prodaja
Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta te putem plovnog objekta koji je opremljen za prodaju na malo različitog asortimana prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Direktna prodaja
Direktna prodaja je prodaja proizvoda kupcima izravno od proizvođača ili registriranog trgovca, na mjestu proizvodnje ili putem zastupnika, najčešće u njihovim domovima ili domovima drugih osoba te na ostalim mjestima izvan stalnih maloprodajnih mjesta. Asortiman u direktnoj prodaji može sačinjavati prehrambene i neprehrambene proizvode i usluge.

Prodaja na daljinu
Prodaja na daljinu je oblik prodaje gdje se proizvodi i usluge nude potencijalnim kupcima putem sredstava za daljinsku komunikaciju, a proizvodi se kupcu dostavljaju putem pošte ili na drugi odgovarajući način.

Prodaja putem kataloga
Prodaja putem kataloga uključuje prodaju trgovačke robe koristeći katalog kao sredstvo za ponudu robe i stjecanje kupaca. Asortiman mogu sačinjavati prehrambeni i neprehrambeni proizvodi.

TV prodaja
Televizijska prodaja je prodaja pri kojoj se putem televizije, nude određeni prehrambeni i neprehrambeni proizvodi. Prilikom sklapanja ugovora između kupaca i prodavača nema fizičkog kontakta, već se prodaja obavlja pozivom kupca na određeni telefonski broj prikazan na TV ekranu.

Prodaja putem Interneta
Internet trgovina je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se različiti asortiman proizvoda i usluga nudi i naručuje putem Interneta.

Prodaja putem telefona
Prodaja putem telefona je prodaja ponuđene robe bez izravnog kontakta između prodavača i kupca.

Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica
Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica jesu rashladne škrinje i vitrine, izložbeno-prodajni prostor, kolporteri, prodajna mjesta u institucijama (npr. poštanskim uredima) i sl.

Tržnica
Tržnica je prodajni objekt otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor i/ili zgrade, s pratećom infrastrukturom u kojem se prema unaprijed određenim pravilima i uz naplatu prodajnih prostora obavlja izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda te djelatnost trgovine na veliko ili na malo.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.