Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što sadrži zahtjev za prijevoz opasnih tvari?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što sadrži zahtjev za prijevoz opasnih tvari?

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti podnosi se Vijeću za regulaciju na Obrascu ZDOED koji je tiskan u prilogu II. Pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole pravna osoba je obvezna priložiti sljedeće dokaze:

 • izvod iz sudskog registra trgovačkog suda,
 • isprave nadležnih tijela kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta tehničke kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti,
 • važeće ugovore zaključene s drugim osobama koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost, ako su isti sklopljeni,
 • Obrazac BON 1 i Obrazac BON 2 ili izjavu poslovne banke pravne osobe o solventnosti pravne osobe
 • izjavu poslovne banke pravne osobe ili neke druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava, ako pravna osoba dokazuje da može pribaviti potrebna sredstva,
 • trogodišnji plan izgradnje, održavanja i korištenja energetskih objekata koji je potvrdio neovisni ovlašteni revizor,
 • važeći ugovor o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti, ako se energetska djelatnost obavlja temeljem koncesije,
 • odluku nadležnog inspektora kojom je određeno otklanjanje utvrđenih nedostataka,
 • potvrdu o otklanjanju nedostataka utvrđenih odlukom nadležnog inspektora,
 • uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak povezan s obavljanjem energetske djelatnosti protiv članova uprave pravne osobe odnosno drugih njima odgovornih osoba,
 • dokaz o uplati upravne pristojbe propisane Uredbom o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti.

Zahtjev se predaje u VRED Koturaška 51, tel: 01/6311412

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.