Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je ATA karnet, kako izgleda, kako se popunjava i korištenje ATA karneta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je ATA karnet, kako izgleda, kako se popunjava i korištenje ATA karneta?

Što je ATA karnet?

ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz.

Kako izgleda ATA karnet?

Korice ATA karneta zelene su boje, formata A4. Postoje prednje i zadnje korice. U unutrašnjosti korica nalaze se listovi različitih boja, ovisno o predviđenom putovanju. Svi ti listovi čine komplet koji se naziva ATA karnet.
•Zelena prednja i zadnja korica karneta vrijede godinu dana, tijekom koje se karnet može koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Uvjet je da se putuje s istom robom čiji se popis upisuje na poleđinu korica.
•Žuta tiskanica (talon: izvoz/ponovni uvoz) – popunjava carina RH i ne odvaja se od karneta; vrijedi za četiri putovanja
•Bijela tiskanica (talon: uvoz/ponovni izvoz) – ovjerava strana carina u zemlji privremenog uvoza i ne odvaja se od karneta; vrijedi za četiri privremena boravka u zemlji koja prihvaća ATA karnete
•Plava tiskanica (talon: provoz) – ovjerava carina na ulazu i izlazu iz zemlje provoza – ne odvaja se od karneta; vrijedi za osam provoza
•Bijele tiskanice – kuponi UVOZ i PONOVNI IZVOZ: ovjerava i zadržava carinik pri ulazu, odnosno na izlazu iz zemlje privremenog uvoza
•Žute tiskanice – kuponi IZVOZ i PONOVNI UVOZ: ovjerava i zadržava carinik RH prilikom izlaza iz Hrvatske, odnosno ponovnog povratka u Hrvatsku
•Plave tiskanice – kuponi PROVOZ: ovjerava i zadržava carinik pri ulazu, odnosno izlazu iz zemlje provoza.

Tko može koristiti ATA karnet?

Nositelj ATA karneta može biti samo državljanin Republike Hrvatske tj. osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

Za koje predmete se može koristiti ATA karnet?

ATA karnet pokriva tri glavne kategorije:
•privremeni uvoz uzoraka
•privremeni uvoz stručne opreme
•privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama

To podrazumijeva gotovo sve: kompjutere, alat za popravke, muzičke instrumente, sportsku opremu, strojeve u industriji, nakit, odjeću, medicinske instrumente, trkaće aute, konje, fotografsku opremu, opremu za štand, knjige, ozvučenje koncerata, kazališne scenografije, narodne nošnje i drugo.

Za koje se predmete ne smije koristiti ATA karnet?

Na temelju ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

ATA karnet ne izdaje se za izložbe organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje robe.

Uvjeti korištenja ATA karneta

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera), ali se pritom moraju poštovati određena pravila:
•da će roba biti ponovno izvezena/uvezena u jednaku obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena
•da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza
•da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena iznajmljivanju)

Korištenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uvjetima iz ATA konvencije.

S jednim ATA karnetom možete posjetiti više zemalja te upotrijebiti isti ATA karnet više puta tijekom godine dana njegova važenja.

Koja je cijena ATA karneta?

Troškovi karneta različiti su za svaku zemlju. Utvrđuju se prema vrijednosti robe, broju zemalja koje se namjeravaju posjetiti, plus troškovi osiguranja i drugih usluga. Troškovi će uvijek predstavljati zanemariv dio u odnosu na vrijednost robe koja je navedena u karnetu.

Za više informacija vezanih uz cijene ATA karneta, ovjeru ATA karneta kao i ostala tehnička pitanja uz ATA karnet možete se obratiti Hrvatskoj gospodarskoj komori: www.hgk.hr

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.