Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti za parkiralište vozila u cestovnom prijevozu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti za parkiralište vozila u cestovnom prijevozu?

Temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima za parkiranje vozila određene su dimenzije, način obilježavanja i izvedba parkirališta.

  • Na parkiralištima se ne smije prati, održavati, odnosno popravljati vozila. Iznimno na parkiralištima se smiju obavljati samo dnevni pregledi vozila, te najnužniji popravci iznenadnih kvarova. Na parkiralištima se ne smiju pretovarivati ili pretakati opasne tvari.
  • Prijevoznik koji nema u vlasništvu odgovarajuće parkiralište mora zaključiti ugovor o zakupu s pravnom ili fizičkom osobom koja je vlasnik, odnosno korisnik parkirališta.
  • Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti zaključen u pisanom obliku.
  • Uvjete propisane ovim Pravilnikom utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.