Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Usklađenost propisa zaštite na radu s EU normama?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Usklađenost propisa zaštite na radu s EU normama?

Zakon o zaštiti na radu usklađen je s smjernicama Europske agencije za zaštitu na radu (European Agency for Safety and Health at Work) Framework Directive 83/351/EEC Health & Safety in the Workplace i 80/1107/EEC Health & Safety of Workers exposed to Chemical Phisical & Biological Agents. Implementacija međunarodnih normi OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

• Preporuka Komisije zemljama članicama o zdravstvenim službama u tvrtkama
• (OJ 80, 31.8.1962, p. 2181)

• 31966H0464
• Preporuka Komisije od 7. srpnja 1966 upućena zemljama članicama u svezi sa zdravstvenim nadzorom radnika izloženih pojedinim rizicima

• 31978Y0711(01)
• Rezolucija Vijeća od 29. lipnja 1978. o akcionom programu EU na području zaštite na radu

• 31983L0477
• Direktiva Vijeća 83/477/EEC od 19. rujna 1983. o zaštiti radnika od rizika vezano za izlaganje azbestu na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 8. Direktive 80/1107/EEC )

• 31988D0383
• Odluka Komisije od 24. veljače 1988. u svrhu poboljšanja informacija o sigurnosti, higijeni i zdravlju pri radu

• 31988Y0203(01)
• Rezolucija Vijeća od 21. prosinca 1987. o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu

• 31989L0391
• DIREKTIVA VIJEĆA 89/391/EEC OD 12. LIPNJA 1989. O UVOĐENJU MJERA ZA POTICANJE UNAPREĐIVANJA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA RADNIKA NA RADU

• 31989L0654 RADNO MJESTO
• Direktiva Vijeća 89/654/EEC od 30. studenog 1989. o minimalnim zahtjevima glede sigurnosti i zdravlja za radno mjesto ( prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31989L0655 STROJEVI
• Direktiva Vijeća 89/655/EEC o minimalnim zahtjevima glede sigurnosti i zdravlja pri uporabi opreme za rad od strane radnika na radu ( druga pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31989L0656 OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
• Direktiva Vijeća 89/656/EEC od 30. studenog 1989. o minimalnim zahtjevima glede zdravlja i sigurnosti pri uporabi osobnih zaštitnih sredstava ( treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31990L0269 PRENOŠENJE TERETA
• Direktiva Vijeća 90/269/EEC od 29. svibnja 1990 o minimalnim zahtjevima glede zdravlja i sigurnosti pri ručnom prenošenju tereta gdje postoji rizik posebice od ozljede leđa radnika (četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31990L0270 RAČUNALA
• Direktiva Vijeća 90/270/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima (peta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 32004L0037 KARCINOGENI
• Direktiva 2004/37/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika uslijed izlaganja karcinogenim i mutagenim tvarima na radu ( šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 32000L0054 BIOLOŠKE
• Direktiva 2000/54/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika uslijed izlaganja biološkim tvarima na radu ( sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31992L0057 RADILIŠTA
• Direktiva Vijeća 92/57/EEC od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na privremenim ili pokretnim radilištima
• (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31992L0058 ZNAKOVI
• Direktiva Vijeća 92/58/EEC od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za osiguranje sigurnosnih i zdravstvenih znakova na radu ( deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31992L0085 ŽENE
• Direktiva Vijeća 92/85/EEC od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje pob0oljšanja sigurnosti i zdravlja trudnica, rodilja i dojilja ( deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31992L0091 DOBIVANJE MINERALNIH SIROVINA BUŠENJEM
• Direktiva Vijeća 92/91/EEC od 3. studenog 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zdravlja radnika u rudarstvu pri bušenju ( jedanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31992L0104 DOBIVANJE MINERALNIH SIROVINA KOPANJEM
• Direktiva Vijeća 92/ 104/EEC od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zdravlja radnika u rudarstvu na površinskim i podzemnim kopovima ( dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31993L0103 RIBARSKI BRODOVI
• Direktiva Vijeća 93/ 103/EEC od 23. studenog 1993. o minimalnim sigurnosnim I zdravstvenim zahtjevima za rad na ribarskim brodovima ( trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31998L0024 KEMIJSKE
• Direktiva Vijeća 98/24/EC od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezano za kemijske tvari na radu ( četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 31999L0092 EKSPLOZIVNE SMJESE
• Direktiva 1999/92/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji su potencijalno ugroženi od eksplozivnih smjesa ( petnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• VIBRACIJA
• Direktiva 2002/44/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima vezano za izlaganje radnika rizicima od fizikalnih čimbenika ( vibracija ) ( šesnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• 32003L0010 BUKA
• Direktiva 2003/10/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2003. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima vezano za izlaganje radnika rizicima koji potječu od fizikalnih čimbenika ( buke ) ( sedamnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC )

• ELEKTROMAGNETSKA POLJA
• Direktiva 2004/40/EC Europskog Parlamenta i Vijeća o minimalnim sigurnosnim I zdravstvenim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima od fizikalnih čimbenika ( elektromagnetska polja ) (osamnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEC

• 31991L0322
• Direktiva Vijeća 91/322/EEC od 29. svibnja 1991 utvrđujući upućujući granične vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEC o zaštiti radnika od rizika koji se odnose na izlaganje kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima

• 31992L0029
• Direktiva Vijeća 92/57/EEC od 31. ožujka 1992. o minimalnim zahtjevima glede sigurnosti i zdravlja za poboljšanje medicinske obrade na brodovima

• 31994L0033
• Direktiva Vijeća 94/ 33/EEC od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladeži pri radu
31994R2062
Uredba Savjeta (EC ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994 o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje pri radu
• 31996L0029
• Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. postavljajući temeljne sigurnosne standarde za zaštitu zdravlja radnika i pučanstva od opasnosti uzrokovanih ionizirajućim zračenjem

• 31996L0082
• Direktiva Vijeća 96//82/EC od 9. prosinca 1996. o kontroli već ih akcidenata uzrokovanih opasnim tvarima

• 31998Y0507(01)
• Zaključci Vijeća od 7. travnja 1998. o zaštiti radnika od rizika uslijed izlaganja azbestu

• 32000L0039
• Direktiva 2000/39/EC od 8. lipnja 2000. kojom se utvrđuje prvi popis upućujući profesionalnih graničnim vrijednostima izlaganja u primjeni Direktive Vijeća 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezano za kemijske tvari na radu

• 32002G0705(01)
• Rezolucija Vijeća od 3. lipnja 2002. o novoj strategiji zajednice o zaštiti na radu
• ( 2002.-2006. )

• 32003D0913(01)
• Odluka Vijeća od 22. srpnja 2003. o osnivanju Savjetodavnog komiteta o zaštiti na radu

• 32003H0134
• Preporuka Vijeća od 18. veljače 2003. vezano za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti samozaposlenih radnika

• 32006L0015
• Direktiva Komisije 2006/15/EC od 7. veljače 2006. kojom se utvrđuje drugi popis upućujući profesionalnih graničnim vrijednostima izlaganja u primjeni Direktive Vijeća 98/24/EC i dopunjujući Direktive 91/322/EEC I 2000/39/EC

• 41992X0124
• Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada zemalja članica na sastanku s Vijećem od 16. prosinca 1991. vezano za akcioni program Zajednice o pristupnosti transportu osoba sa smanjenom mobilnošćuPitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.