Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je to CE oznaka i kako se dobije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je to CE oznaka i kako se dobije?

CE - Europski znak sukladnosti

CE oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava bitnim zahtjevima sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša te zaštite javnog interesa, propisanim EU smjernicama "novog pristupa".

Stavljanjem te oznake na proizvod proizvođač jamči da je prošao sve propisane postupke dokazivanja sukladnosti u za to ovlaštenim tijelima. Smjernice propisuju moguće načine ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, putem osam mogućih načina dokazivanja sukladnosti. Moduli, odnosno načini dokazivanja, razlikuju se po složenosti ovisno o složenosti proizvoda i mogućoj opasnosti za korisnika.

ModuliCE - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.

Pravilnikom o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti (NN. 46/08), propisana su pravila za stavljanje i uporabu oznake sukladnosti. Do pristupanju RH Europskoj zajednici na području RH promjenju se znak C, a nakon punopravnog članstva ili prihvaćanja sporazuma (PECA/ACCA) znak CE.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.