Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko nije obveznik fiskalizacije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko nije obveznik fiskalizacije?

1. Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom porezni obveznici nisu obveznici fiskalizacije za obavljanje slijedećih djelatnosti:
- prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu,
- naplata cestarine,
- punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,
- prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,
- prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
- zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
- pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,
- vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
- ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te
- provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).
Ti porezni obveznici ne moraju za nabrojane djelatnosti internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora. Međutim, ako osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dohodak imaju obvezu izdavanja računa, tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

2. Porezni obveznici koji prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nemaju obvezu izdavanja računa
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost račune se ne mora ispostavljati kad se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza i prodaja putem automata. Tržnice i otvoreni prostori su mjesta koja gradska ili općinska tijela svojom odlukom odrede kao tržnice, ili mjesta na kojima se može prigodno trgovati ili se mogu obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima smatra se i prodaja putem automata, te prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza.

Obveznik PDV-a ne mora primatelju isporuke, osim na njegov zahtjev, dostaviti račun za slijedeće isporuke što su oslobođene plaćanja PDV-a:
• odobravanje i ugovaranje kredita, te upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava,
• ugovaranje kreditnih garancija i svi drugi poslovi po kreditnim garancijama, ili kojemu drugom osiguranju novca, te upravljanje kreditnim garancijama, kada to čini osoba koja odobrava kredit,
• transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim i tekućim računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim vrijednosnim papirima, osim naplate duga,
• transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, uz iznimku kolekcionarskih predmeta odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa,
• transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama, i
• usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima što ih obavljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima, u skladu sa posebnim propisima.

Važna napomena: ako porezni obveznici osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obveznici su fiskalizacije za te djelatnosti, ili ako prema odredbama Zakona o porezu na dohodak imaju obvezu izdavanja računa, tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

3. Porezni obveznici koji prema odredbama Zakona o porezu na dohodak nemaju obvezu izdavanja računa
Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti za koje nisu obveznici PDV-a, a pretežni dio poslovnih primitaka ostvaruju prodajom dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, te prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima, nisu obvezni ispostavljati račune.

Važna napomena: ako porezni obveznici osim nabrojanih obavljaju i druge djelatnosti, a prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom za te su djelatnosti obveznici fiskalizacije, ili ako prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost imaju obvezu izdavanja računa, tada su za te djelatnosti obveznici fiskalizacije.

4. Obveznici poreza na dohodak od imovine
- Građani koji iznajmljuju stambeni prostor
- Građani koji iznajmljuju ili daju u zakup poslovne prostore i pokretnine
- Građani koji putnicima i turistima iznajmljuju postelje, sobe i apartmane i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu
- Građani koji su nabavljenu ili darovanu nekretninu prodali, darovali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli na drugu osobu unutar 3 godine od dana njezine nabave
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina prodali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli vlasništvo nad više od 3 nekretnine iste vrste
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina otuđili više od 3 imovinska prava iste vrste
- Građani autorovi slijednici (nasljednici ili stjecatelji) koji stečena imovinska prava ustupaju uz naknadu na određeni rok

5. Obveznici poreza na dohodak od drugog dohotka

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.