Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka?

Ako obveznik fiskalizacije obavlja jednu ili više djelatnosti što su podložne fiskalizaciji u u prometu u gotovini a u poslovnom prostoru nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, obvezan je u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (uvezeni blok paragon računa), a nakon toga mora račune što se odnose na obavljanje djelatnosti podložne fiskalizaciji izdavati isključivo iz te knjige računa. Nemogućnost uspostave internet veze za razmjenu podataka obveznik fiskalizacije dokazuje potvrdom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), s rokom važenja od godine dana.
Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u mora se za poslovni prostor provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu, i to kod operatora koji te usluge pružaju putem nepokretne mreže, kabelskih mreža, ili putem pokretnih mreža.
Smatra se da usluga putem nepokretne mreže u poslovnom prostoru nije dostupna ako najmanje dva operatora, od kojih je jedan Hrvatski Telekom d.d., odbiju zahtjev za sklapanje ugovora zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s.
Smatra se da usluga putem kabelske mreže nije dostupna ako jedan od operatora kabelskih mreže koji djeluje na području na kojemu je poslovni prostor odbije sklopiti ugovor zbog tehničke nemogućnosti osiguranja pružanja usluge pristupa internetu brzine od najmanje 144 kb/s.
Smatra se da usluga putem pokretne mreže u poslovnom prostoru nije dostupna ako Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o. izdaju potvrde da se nakon 2 dana probnog korištenja nije moguće spojiti na internet. O točnom vremenu pokušaja spajanja na internet mora se voditi evidencija.
Dokaze o navedenom mora se priložiti uz zahtjev HAKOM-u za izdavanje potvrde o nemogućnosti uspostavljanja internet veze za razmjenu podataka.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.