Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su obveze svih obveznika fiskalizacije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje su obveze svih obveznika fiskalizacije?

1. Internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom
2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente
3. U zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun
NAPOMENE:
• Ako se nenaplaćeni račun koji je već knjižen u poslovnim knjigama naknadno naplati u gotovini potrebno je provesti postupak fiskalizacije izdavanja tog računa, s time da se taj račun ponovno ne zbraja u promet. Nije potrebno raditi storno već izdanog računa, jer se promijenio način plaćanja. Obveznik fiskalizacije u svom knjigovodstvu mora osigurati praćenje takvih računa
• Povrat PDV-a na blagajni stranom kupcu na osnovi ovjerenog obrasca PDV-P od carinarnice, za nabavljena dobra u RH iznesena u inozemstvo, ne smatra se transakcijom što podliježe obvezi fiskalizacije. Naime, fiskalizira se račun koji je prethodno izdan stranom kupcu i koji je naplaćen u gotovini .
Povrat PDV-a se ne provodi ni u knjizi izdanih računa I-RA, već se obavlja korekcija iznosa s negativnim predznakom pod II-4 u PDV obrascu (naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa).
• Računi u kojima je iskazano oslobođenje od PDV-a za nabave diplomatskih i konzularnih predstavništva podliježu obvezi fiskalizacije ako su naplaćeni u gotovini. Za račune što su naplaćeni izravnom uplatom na transakcijski račun nema zakonske obveze fiskalizacije ispostavljenih računa, ali nema ni zapreke da se provede taj postupak.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.