Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Gotovinska plaćanja obveznika fiskalizacije građanima?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Gotovinska plaćanja obveznika fiskalizacije građanima?

Obveznik fiskalizacije može građanima plaćati gotovim novcem, osim za namjene koje se prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak uplaćuju na bankovni račun. Obveznik fiskalizacije dužan je svaku isplatu gotovog novca građanima evidentirati prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige.
Obveznik fiskalizacije koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze plaćanja ne može plaćati gotovim novcem. Takav obveznik je dužan primljeni gotov novac odmah uplatiti na svoj bankovni račun za redovno poslovanje, a najkasnije idući radni dan.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.