Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na koju osnovicu i po kojoj stopi se vrši obračun obveznih doprinosa za 2022. godinu ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na koju osnovicu i po kojoj stopi se vrši obračun obveznih doprinosa za 2022. godinu ?

Iznos mjesečnih osnovica utvrđuje kao umnožak iznosa prosječne bruto plaće (9.537,00 kn) i koeficijenta za izračun osnovica sukladno Naredbi o iznosima osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u 2022. godini (Narodne novine, br. 127/2021).

1. Obrtnici koji su obveznici obračuna obveznih doprinosa temeljem Zakona o porezu na dohodak

mjesečna osnovica 6.199,05 kn

mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 20%
zdravstveno osiguranje 16,50%
ukupno mjesečno 2.262,65 kn

2. Obrtnici i slobodna zanimanja koji plaćaju porez na dohodak paušalno

mjesečna osnovica 3.814,80 kn

mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 20%
zdravstveno osiguranje 16,50%
ukupno mjesečno 1.392,40 kn

3. Obrtnici koji su obveznici obračuna obveznih doprinosa temeljem Zakona o porezu na dobit

mjesečna osnovica 10.490,70 kn

mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 20%
zdravstveno osiguranje 16,50%
ukupno mjesečno 3.829,11 kn

4. Ako obveznik obavlja djelatnost uz radni odnos
U navedenom slučaju doprinose utvrđuje rješenjem po godišnjem obračunu nadležna ispostava Porezne uprave Republike Hrvatske. Osnovicu za obračun čini ostvareni dohodak, odnosno dobitak i to najviše do iznosa od 74.388,60 kn.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.