Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koja su moja prava s osnova plaćanja obveznih doprinosa?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koja su moja prava s osnova plaćanja obveznih doprinosa?

Temeljem uplate obveznih doprinosa ostvarujete pravo na mirovinu (starosna, invalidska, prijevremena, obiteljska mirovina), isplatu naknade zbog tjelesnog oštećenja, profesionalnu rehabilitaciju, pravo na naknadu Zavoda za zapošljavanje za vrijeme nezaposlenostri, te pravo na zdravstvenu zaštitu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.