Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko može pružati usluge platnog prometa?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko može pružati usluge platnog prometa?

Platne usluge u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o platnom prometu ( NN 133/09) mogu pružati:
- kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- Hrvatska narodna banka kad ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti,
- Republika Hrvatska i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kad ne djeluju u svojstvu javne vlasti,
- podružnica kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.