Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Mogućnosti vezane uz plaćanje preko banaka umjesto FINE?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Mogućnosti vezane uz plaćanje preko banaka umjesto FINE?

FINA je državna agencija čiji je osnovni zadatak informatičko-tehnološka podrška državnoj riznici, državnim agencijama i bankama, te obavljanje drugih poslova prikupljanja i obrade podataka. Stoga se žiro računi obavezno vode kod poslovnih banaka, a FINA im daje podršku radi koje je osnovana i za koju je ovlaštena.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.